Język niemiecki B1, B2, C1

Kursy języka niemieckiego – B1, B2, C1

Ilość godzin w ciągu roku

120 h (godzina = 45 minut)

Czas trwania kursu

Od października do czerwca

Częstotliwość zajęć

2 razy tygodniowo po 135 minut

Liczba osób w grupie

od 8 do 12

Cena godziny lekcyjnej

14 zł

Nieoprocentowane raty

210 zł zaliczki przed pierwszymi zajęciami
7 rat x 210 zł

Cena kursu rocznego (netto)*

1680 zł