Kurs konwersacyjny

Kurs konwersacyjny

Ilość godzin w ciągu roku

60 h (godzina = 45 minut)

Czas trwania kursu

Od października do czerwca

Częstotliwość zajęć

raz tygodniowo po 90 minut

Liczba osób w grupie

od 8 do 12

Cena godziny lekcyjnej

18,33 zł

Nieoprocentowane raty

300 zł – wpłata do 10.09.217
400 zł – wpłata do 10.12.2017
400 zł – wpłata do 10.02.2018

Cena kursu rocznego (netto)*

1100 zł