Kursy dla młodzieży

Kursy dla młodzieży

Na kursy dla młodzieży zapraszamy uczniów gimnazjów i szkół ponadpodstawowych. Grupy językowe dobieramy według poziomu zaawansowania oraz wieku uczestników! Podczas lekcji wykorzystujemy nowoczesne technologie multimedialne: sale w naszych siedzibach wyposażone są w tablice interaktywne, projektory multimedialne, nasi lektorzy chętnie korzystają na zajęciach z Internetu, YouTube, a także elektronicznych wersji podręczników kursowych.

Jeśli chcesz…

 • zdać Twój egzamin językowy na 100%
 • zdobyć pracę marzeń, dzięki której będziesz podróżować po świecie
 • zrozumieć teksty filmów, piosenek, oraz gier
 • wyzbyć się blokady językowej, tak aby śmiało rozmawiać z obcokrajowcami
 • zdobyć prestiżowe certyfikaty międzynarodowe

Kursy dla młodzieży

Kursy dla młodzieży – organizacja zajęć i cennik

Ilość godzin w ciągu roku

60 h

Czas trwania kursu

Od października do czerwca

Częstotliwość zajęć

2x tygodniowo po 60 minut

Liczba osób w grupie

od 8 do 12

Cena godziny lekcyjnej

17,33 zł

Nieoprocentowane raty

130 zł – zaliczka przed pierwszymi zajęciami
7 rat x 130 zł

Cena kursu rocznego (netto)*

1040 zł netto

* kursy językowe są zwolnione z podatku VAT, ceny w poszczególnych placówkach mogą się od siebie różnić w zależności od czasu trwania kursu oraz kalkulacji kosztów dla danej placówki

Zapisz się! Wypełnij formularz.

Nasze zalety:

 • Kształcenie 4 sprawności językowych: mówienie, słuchanie, pisanie oraz czytanie
 • Na każdych zajęciach prezentacja nowych elementów leksykalno-gramatycznych, krótkie ćwiczenia sprawdzające na zrozumienie materiału, duży nacisk na przełożenie nowych treści na mówienie
 • Stosowanie różnych form pracy, tak aby efektywnie wykorzystać każde 90 minut zajęć
 • Stałe powtarzanie i utrwalanie materiału to priorytet
 • Wykorzystywanie nowoczesnych technologii i mediów, szczególnie do ćwiczenia języka codziennego, idiomów oraz slangu
 • Doskonalenie języka potocznego – sytuacje na lotnisku, w hotelu, na dworcu
 • Ćwiczenie różnych technik egzaminacyjnych; zależy nam na jak najwyższych wynikach egzaminów gimnazjalnych, maturalnych oraz certyfikatów międzynarodowych. Regularne egzaminy próbne pisemne oraz ustne są ocenianie przez doświadczonych egzaminatorów gimnazjalnych i maturalnych
 • Ćwiczenie umiejętności prezentacji w języku angielskim  i niemieckim
 • Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych lektorów i native speakerów

Kursy dla młodzieży