Kursy dla uczniów szkoły podstawowej – Lubartów

Kursy dla uczniów szkoły podstawowej – Lubartów

Kursy dla uczniów szkoły podstawowej cechują się skupieniem na rozwoju wszystkich umiejętności językowych (speaking, listening,  reading, writing), wyjątkowo ważna jest rozmowa w języku obcym. Obszar tematyczny zajęć dotyczy takich dziedziny, jak dom, rodzina, szkoła, czas wolny, sport, sytuacje życia codziennego i inne. W klasach starszych przy tematach leksykalnych pokazują się zagadnienia gramatyczne, przy czym program nauki jest zgodny z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz planem nauczania języka angielskiego w szkołach.

Kursy dla uczniów szkoły podstawowej

W trakcie zajęć stosujemy innowacyjne technologie interaktywne: klasy w naszej lubartowskiej siedzibie wyposażone są w tablice interaktywne, rzutniki multimedialne. Nasi nauczyciele chętnie stosują na lekcjach zasoby z Internetu, YouTube, a także multimedialnych wersji podręczników językowych. Każdy uczestnik kursu otrzymuje darmowy dostęp do multimedialnych zadań online z języka angielskiego w ramach naszego autorskiego portalu edukacyjnego:

Zdobywcy Wiedzy

Postaramy sie zbudować u Twojej pociechy pozytywne emocje i skojarzenia z językiem obcym, a to najprostsza droga do sukcesu.

Zapisz się! Wypełnij formularz.

Zalety naszych kursów:

 • Nasze zajęcia to zaplanoway i efektywnie wykorzystany czas oparty o regułę PPP:
  • presentation – poznanie nowych systemów leksykalno-gramatycznych,
  • practice – wytrenowanie ich pod nadzorem lektora, tak aby czuć się pewnie podczas ich używania,
  • produce – aktywne zastosowanie poznanych zwrotów w mowie i piśmie podczas zajęć. To dla nas najistotniejsza i najdłużsa cześć lekcji.
 • Zachowanie ciągłego zainteresowania uczniów w trakcie lekcji, odpowiednie nadzorowanie tempa i metod pracy, a także ciągła mobilizacja do nauki.
 • Praca z uczniami w oparciu o tezę inteligencji wielorakich, bo każdy uczeń jest innych i inaczej się uczy.
 • Trwałe powtarzanie i utrwalanie materiału – dzieci przyswajają wiedzę niezwykle szybko, ale równie szybko wypada ona im z głów, dlatego omówiona wiedza jest w trwałym użyciu.
 • Nauka języka codziennego, czyli podstaw – Twoja pociecha chętnie skorzysta ze znajomości języka angielskiego w czasie zagranicznych wakacji, będzie rozumiało znaki na lotnisku, nawiąże przyjaźnie ze swoimi rówieśnikami z zagranicy i dołączy do wspólnej zabawy. Dodatkowo bez kłopotu przygotuje się do zajęć w szkole, pewnie i ze spokojem zda szkolne egzaminy. Zdobędzie w naszej szkole międzynarodowe certyfikaty.
 • Ciągły kontakt nauczycieli z Rodzicami poprzez tygodniowe raporty mailowe na temat zrealizowanego materiału, zadań domowych, wydarzeń organizowanych dla uczniów (imprezy, konkursy, festyny), a także szczegółowe półroczne raporty z postępów generowane na podstawie bieżącej oceny ucznia oraz testu semestralnego.