Kursy dla uczniów szkoły podstawowej

Kursy dla uczniów szkoły podstawowej (6-14 lat)

Kursy dla uczniów szkoły podstawowej charakteryzują się naciskiem na rozwój wszystkich sprawności językowych (mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie), szczególnie istotna jest komunikacja w języku angielskim. Zakres tematyczny kursów obejmuje takie dziedziny, jak dom, rodzina, szkoła, czas wolny, sport, sytuacje życia codziennego i inne. W klasach starszych obok tematów leksykalnych pojawiają się struktury gramatyczne, przy czym program nauczania jest zgodny z podstawą programową MEN oraz tokiem nauczania języka angielskiego w szkole.

Kursy dla uczniów szkoły podstawowej

Podczas lekcji wykorzystujemy nowoczesne technologie multimedialne: sale w naszych siedzibach wyposażone są w tablice interaktywne, projektory multimedialne. Nasi lektorzy chętnie korzystają na zajęciach z Internetu, YouTube, a także elektronicznych wersji podręczników kursowych. Wszyscy uczniowie otrzymują bezpłatny dostęp do interaktywnych ćwiczeń online z języka angielskiego w ramach naszej autorskiej Platformy Edukacyjnej

Zdobywcy Wiedzy

Zależy nam, aby zbudować u Twojego dziecka pozytywne emocje i skojarzenia z nauką języka obcego, a to klucz do sukcesu.

Szkoła Podstawowa nr 28 w Lublinie, ul. Radości 13

Kursy dla uczniów szkoły podstawowej - organizacja zajęć i cennik

Ilość godzin w ciągu roku

55 godzin (1 godzina = 45 minut)

Czas trwania kursu

01.10 - 30.06

Częstotliwość zajęć

2 razy tygodniowo po 45 minut

Liczba osób w grupie

od 8  do 12 

Cena godziny lekcyjnej

13 zł

Nieoprocentowane raty

1 x 85 złotych, 7x 90złotych

Cena kursu rocznego (netto)*

715 zł netto

Rabat na kursy językowe otrzymują:

 • rabat za każdą poleconą osobę 50zł. Polecana osoba nie może być kursantem Euro-Forum w roku szkolnym 2017/2018,osoba która poleca oraz osoba polecana musi zgłosić ten fakt drogą mailową
 • ceny kursów obowiązują w grupach powyżej 8 osób.
 • W przypadku rodzeństwa oferujemy ceny kursów pomniejszone o rabat: 5% dla dziecka kontynuującego, 10% dla nowego.

 

* Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt. 28 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług kursy językowe są zwolnione z podatku VAT. Szkoła zastrzega sobie prawo do naliczenia podatku VAT,  jeżeli obowiązujące przepisy ulegną zmianie

Szkoła Podstawowa nr 30 w Lublinie, ul. Nałkowskich 110

Kursy dla uczniów szkoły podstawowej - organizacja zajęć i cennik

Ilość godzin w ciągu roku

55 godzin (1 godzina = 60 minut)

Czas trwania kursu

01.10 - 30.06

Częstotliwość zajęć

2 razy tygodniowo po 60 minut

Liczba osób w grupie

od 8 do 12

Cena godziny lekcyjnej

15,00 zł

Nieoprocentowane raty

1 x 125 złotych, 7x 100 złotych

Cena kursu rocznego (netto)*

825 zł netto

Rabat na kursy językowe otrzymują:

 • rabat za każdą poleconą osobę 50zł. Polecana osoba nie może być kursantem Euro-Forum w roku szkolnym 2017/2018,osoba która poleca oraz osoba polecana musi zgłosić ten fakt drogą mailową
 • ceny kursów obowiązują w grupach powyżej 8 osób.
 • W przypadku rodzeństwa oferujemy ceny kursów pomniejszone o rabat: 5% dla dziecka kontynuującego, 10% dla nowego.

 

* Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt. 28 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług kursy językowe są zwolnione z podatku VAT. Szkoła zastrzega sobie prawo do naliczenia podatku VAT,  jeżeli obowiązujące przepisy ulegną zmianie

Szkoła Podstawowa nr 30 w Lublinie, ul. Nałkowskich 110

Kursy dla uczniów szkoły podstawowej - organizacja zajęć i cennik

Ilość godzin w ciągu roku

55 godzin (1 godzina = 60 minut)

Czas trwania kursu

01.10 - 30.06

Częstotliwość zajęć

2 razy tygodniowo po 60 minut

Liczba osób w grupie

od 8 do 12

Cena godziny lekcyjnej

15,00 zł

Nieoprocentowane raty

1 x 125 złotych, 7x 100 złotych

Cena kursu rocznego (netto)*

825 zł netto

Rabat na kursy językowe otrzymują:

 • rabat za każdą poleconą osobę 50zł. Polecana osoba nie może być kursantem Euro-Forum w roku szkolnym 2017/2018,osoba która poleca oraz osoba polecana musi zgłosić ten fakt drogą mailową
 • ceny kursów obowiązują w grupach powyżej 8 osób.
 • W przypadku rodzeństwa oferujemy ceny kursów pomniejszone o rabat: 5% dla dziecka kontynuującego, 10% dla nowego.

 

* Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt. 28 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług kursy językowe są zwolnione z podatku VAT. Szkoła zastrzega sobie prawo do naliczenia podatku VAT,  jeżeli obowiązujące przepisy ulegną zmianie

Nasze zalety:

 • Nasze lekcje na kursach dla uczniów to przemyślany i efektywnie wykorzystany czas oparty o zasadę PPP:
  • presentation – poznanie nowych struktur leksykalno-gramatycznych,
  • practice – przećwiczenie ich pod kontrolą nauczyciela, tak aby poczuć się pewnie w ich używaniu,
  • produce – aktywne używanie w mowie i interakcji z innymi nowego materiału. To dla nas najważniejszy i najdłuższy etap lekcji.
 • Utrzymanie stałego zaangażowania dzieci podczas zajęć, odpowiednie moderowanie tempa i metod pracy, a także stała motywacja do nauki.
 • Praca z dziećmi w oparciu o teorię inteligencji wielorakich, bo każdy uczy się inaczej.
 • Ciągłe powtarzanie i utrwalanie materiału – dzieci szybko się uczą, ale równie szybko zapominają, dlatego omówiona wiedza jest w ciągłym obiegu.
 • Uczenie języka codziennego, czyli naprawdę potrzebnego – Twoje dziecko chętnie wykorzysta język angielski w czasie zagranicznych wakacji, będzie rozumiało oznaczenia na lotnisku, zapozna się ze swoimi rówieśnikami z innych krajów i dołączy do wspólnej zabawy. A także bez problemu przygotuje się do zajęć szkolnych, pewnie i ze spokojem podejdzie do szkolnych testów, zdobędzie z nami międzynarodowe certyfikaty.
 • Stały kontakt naszych lektorów z Rodzicami poprzez cotygodniowe wiadomości mailowe na temat realizowanego materiału, prac domowych, wydarzeń organizowanych dla dzieci (imprezy, konkursy, festyny), a także szczegółowe semestralne raporty z postępów generowane na podstawie bieżącej oceny ucznia oraz testu semestralnego.