Kursy dla uczniów szkoły podstawowej

Kursy dla uczniów szkoły podstawowej (8-13 lat) – Język angielski i niemiecki

Kursy dla uczniów szkoły podstawowej

Na kursach dla uczniów szkoły podstawowej kładziemy nacisk na rozwój wszystkich sprawności językowych (mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie), szczególnie istotna jest komunikacja w języku obcym.

Zakres tematyczny kursów obejmuje takie dziedziny, jak dom, rodzina, szkoła, czas wolny, sport, sytuacje życia codziennego i inne. W klasach starszych obok tematów leksykalnych pojawiają się struktury gramatyczne, przy czym program nauczania jest zgodny z podstawą programową MEN oraz tokiem nauczania języka obcego w szkole.

Podczas lekcji wykorzystujemy nowoczesne technologie multimedialne: sale w naszych siedzibach wyposażone są w tablice interaktywne, projektory multimedialne. Nasi lektorzy chętnie korzystają na zajęciach z Internetu, You Tube, a także elektronicznych wersji podręczników kursowych.

Uczniowie klas 1-4 otrzymują bezpłatny dostęp do interaktywnych ćwiczeń online z języka angielskiego w ramach naszej autorskiej Platformy Edukacyjnej

Zdobywcy Wiedzy

Zależy nam, aby zbudować u Twojego dziecka pozytywne emocje i skojarzenia z nauką języka obcego, a to klucz do sukcesu.


Miejsce prowadzenia zajęć:

ul. Graniczna 4/ 7,8 Lublin

Oferta na rok szkolny 2019/2020

Kursy dla dzieci 8-13 lat
Ilość godzin w ciągu roku 60 h
Czas trwania kursu Od października do czerwca
Częstotliwość zajęć 2x tygodniowo po 60 minut
Liczba osób w grupie od 4 do 6
Nieoprocentowane raty 100 zł – zaliczka przed pierwszymi zajęciami, 6 rat x 200 zł
Cena kursu rocznego (netto)* 1 300 zł

 

Zapisy prowadzimy:

 • przez naszą stronę internetową – formularz zapisu
 • osobiście w siedzibie Euro-Forum przy ul. Granicznej 4/7,8 Lublin
 • telefonicznie pod numerami: 81 534 95 72, 507 713 221, 512 032 362

*zgodnie z obowiązującym prawem kursy językowe są zwolnione z podatku VAT

SP 16 w Lublinie, ul. Poturzyńska 2

Oferta na rok szkolny 2019/2020

Ilość godzin w ciągu roku 55 godzin ( 1godzina = 45 minut)
Czas trwania kursu 01.10 - 30.06
Częstotliwość zajęć 2 razy tygodniowo po 45 minut
Liczba osób w grupie 8-12
Cena godziny lekcyjnej 15 zł
Nieoprocentowane raty 1 x 125 złotych, 7x 100 złotych
Cena kursu rocznego (netto)* 825 zł netto

 

Zapisy prowadzimy:

 • na stoisku Euro-Forum w SP nr 16 podczas zebrań dla rodziców w holu szkoły
 • przez naszą stronę internetową – formularz zapisu
 • osobiście w siedzibie Euro-Forum przy ul. Granicznej 4/7,8 Lublin
 • telefonicznie pod numerami: 81 534 95 72, 507 713 221, 512 032 362

*zgodnie z obowiązującym prawem kursy językowe są zwolnione z podatku VAT

SP 43 w Lublinie, ul. Śliwińskiego 5

Oferta na rok szkolny 2019/2020

JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK NIEMIECKI
Ilość godzin w ciągu roku 55 godzin ( 1 godzina = 60 minut) 60 godzin ( 1godzina = 45 minut)
Czas trwania kursu 01.10 - 30.06 01.10 - 30.06
Częstotliwość zajęć 2 razy tygodniowo po 60 minut 1 raz tygodniowo po 90 minut
Liczba osób w grupie 8-12 8-12
Cena godziny lekcyjnej 17 zł 15 zł
Nieoprocentowane raty 1 x 165 złotych, 7x 110 złotych 1 x 130 złotych, 7 x 110 złotych
Cena kursu rocznego (netto)* 935 zł netto 900 zł netto

 

Zapisy prowadzimy:

 • na stoisku Euro-Forum w SP nr 43 podczas zebrań dla rodziców w holu szkoły
 • przez naszą stronę internetową – formularz zapisu
 • osobiście w siedzibie Euro-Forum przy ul. Granicznej 4/7,8 Lublin
 • telefonicznie pod numerami: 81 534 95 72, 507 713 221, 512 032 362

*zgodnie z obowiązującym prawem kursy językowe są zwolnione z podatku VAT

Zapisz się! Wypełnij formularz.


Nasze zalety:

 • Nasze lekcje na kursach dla uczniów to przemyślany i efektywnie wykorzystany czas oparty o zasadę PPP:
  • presentation – poznanie nowych struktur leksykalno-gramatycznych,
  • practice –przećwiczenie ich pod kontrolą nauczyciela, tak aby poczuć się pewnie w ich używaniu,
  • produce – aktywne używanie w mowie i interakcji z innymi nowego materiału. To dla nas najważniejszy i najdłuższy etap lekcji.
 • Utrzymanie stałego zaangażowania dzieci podczas zajęć, odpowiednie moderowanie tempa i metod pracy, a także stała motywacja do nauki.
 • Praca z dziećmi w oparciu o teorię inteligencji wielorakich, bo każdy uczy się inaczej.
 • Ciągłe powtarzanie i utrwalanie materiału – dzieci szybko się uczą, ale równie szybko zapominają, dlatego omówiona wiedza jest w ciągłym obiegu.
 • Uczenie języka codziennego, czyli naprawdę potrzebnego – Twoje dziecko chętnie wykorzysta język angielski w czasie zagranicznych wakacji, będzie rozumiało oznaczenia na lotnisku, zapozna się ze swoimi rówieśnikami z innych krajów i dołączy do wspólnej zabawy. A także bez problemu przygotuje się do zajęć szkolnych, pewnie i ze spokojem podejdzie do szkolnych testów, zdobędzie z nami międzynarodowe certyfikaty.
 • Stały kontakt naszych lektorów z Rodzicami poprzez cotygodniowe wiadomości mailowe na temat realizowanego materiału, prac domowych, wydarzeń organizowanych dla dzieci (imprezy, konkursy, festyny), a także szczegółowe semestralne raporty z postępów generowane na podstawie bieżącej oceny ucznia oraz testu semestralnego.