Kursy dla uczniów szkoły podstawowej

Kursy dla uczniów szkoły podstawowej (8-13 lat) – Język angielski i niemiecki

Kurs dla uczniow szkoly podstawowej

Na kursach dla uczniów szkoły podstawowej kładziemy nacisk na rozwój wszystkich sprawności językowych (mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie), szczególnie istotna jest komunikacja w języku obcym.

Zakres tematyczny kursów obejmuje takie dziedziny, jak dom, rodzina, szkoła, czas wolny, sport, sytuacje życia codziennego i inne. W klasach starszych obok tematów leksykalnych pojawiają się struktury gramatyczne, przy czym program nauczania jest zgodny z podstawą programową MEN oraz tokiem nauczania języka obcego w szkole.

Podczas lekcji wykorzystujemy nowoczesne technologie multimedialne: sale w naszych siedzibach wyposażone są w tablice interaktywne, projektory multimedialne. Nasi lektorzy chętnie korzystają na zajęciach z Internetu, YouTube, a także elektronicznych wersji podręczników kursowych.

Uczniowie klas 1-4 otrzymują bezpłatny dostęp do interaktywnych ćwiczeń online z języka angielskiego w ramach naszej autorskiej Platformy Edukacyjnej

Zdobywcy Wiedzy

Zależy nam, aby zbudować u Twojego dziecka pozytywne emocje i skojarzenia z nauką języka obcego, a to klucz do sukcesu.

Miejsce prowadzenia zajęć:

SP 16 w Lublinie, ul. Poturzyńska 2

Oferta na rok szkolny 2023/2024

Język angielski
Ilość godzin w ciągu roku50 godzin ( 1godzina = 45 minut )
Czas trwania kursu10.2023-06.2024
Częstotliwość zajęć2 razy tygodniowo po 45 minut
Liczba osób w grupie6-8
Cena godziny lekcyjnej29 złotych
Nieoprocentowane raty1 x 190 złotych, 7x 180 złotych
Cena kursu rocznego (netto)*1 450 zł netto

Zapisy prowadzimy:

 • przez naszą stronę internetową – formularz zapisu
 • osobiście w siedzibie Euro-Forum przy ul. Granicznej 4/7,8 Lublin (II piętro)
 • telefonicznie pod numerami: 81 534 95 72, 507 713 221, 512 032 362
PRZYPROWADŹ SWOICH ZNAJOMYCH I ZDOBĄDŹ 50 ZŁ RABATU!!!*

Rabat na kursy językowe otrzymują:

 • rabat za każdą poleconą osobę 50 zł. Polecana osoba nie może być kursantem Euro-Forum w roku szkolnym 2022/2023 osoba, która poleca oraz osoba polecana musi zgłosić ten fakt drogą mailową
 • ceny kursów obowiązują w grupach powyżej 6 osób
 • w przypadku rodzeństwa oferujemy ceny kursów pomniejszone o rabat: 5% dla dziecka kontynuującego, 10% dla nowego

RABATY ODLICZANE SĄ OD OSTATNIEJ RATY KURSU

* Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt. 28 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług kursy językowe są zwolnione z podatku VAT. Szkoła zastrzega sobie prawo do naliczenia podatku VAT, jeżeli obowiązujące przepisy ulegną zmianie

Zapisy prowadzimy:

 • przez naszą stronę internetową – formularz zapisu
 • osobiście w siedzibie Euro-Forum przy ul. Granicznej 4/7, 8 (IIp.)
 • telefonicznie pod numerami: 81 534 95 72, 507 713 221, 512 032 362

Nasze zalety:

 • Nasze lekcje na kursach dla uczniów to przemyślany i efektywnie wykorzystany czas oparty o zasadę PPP:
  • presentation – poznanie nowych struktur leksykalno-gramatycznych,
  • practice – przećwiczenie ich pod kontrolą nauczyciela, tak aby poczuć się pewnie w ich używaniu,
  • produce – aktywne używanie w mowie i interakcji z innymi nowego materiału. To dla nas najważniejszy i najdłuższy etap lekcji.
 • Utrzymanie stałego zaangażowania dzieci podczas zajęć, odpowiednie moderowanie tempa i metod pracy, a także stała motywacja do nauki.
 • Praca z dziećmi w oparciu o teorię inteligencji wielorakich, bo każdy uczy się inaczej.
 • Ciągłe powtarzanie i utrwalanie materiału – dzieci szybko się uczą, ale równie szybko zapominają, dlatego omówiona wiedza jest w ciągłym obiegu.
 • Uczenie języka codziennego, czyli naprawdę potrzebnego – Twoje dziecko chętnie wykorzysta język angielski w czasie zagranicznych wakacji, będzie rozumiało oznaczenia na lotnisku, zapozna się ze swoimi rówieśnikami z innych krajów i dołączy do wspólnej zabawy. A także bez problemu przygotuje się do zajęć szkolnych, pewnie i ze spokojem podejdzie do szkolnych testów, zdobędzie z nami międzynarodowe certyfikaty.
 • Stały kontakt naszych lektorów z Rodzicami poprzez cotygodniowe wiadomości mailowe na temat realizowanego materiału, prac domowych, wydarzeń organizowanych dla dzieci (imprezy, konkursy, festyny), a także szczegółowe semestralne raporty z postępów generowane na podstawie bieżącej oceny ucznia oraz testu semestralnego.