Certyfikaty

Z NAMI ZDOBĘDZIESZ CERTYFIKAT

TELC – The European Language Certificates

Euro-Forum posiada status Centrum Egzaminacyjnego TELC od 2005 roku, w tym czasie Certyfikaty TELCprzeprowadziliśmy ponad 4000 egzaminów TELC z języka angielskiego i niemieckiego na poziomach od A1 do C1 dla naszych uczniów i słuchaczy, dla klientów instytucjonalnych, a także dla potwierdzenia kwalifikacji i kompetencji uczestników szkoleń w ramach projektów unijnych.

System egzaminacyjny telc- language tests został opracowany w odniesieniu do Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego – Common European Framework of Reference /CEFR/ Rady Europy i jest uznawany m.in. przez uniwersytety i szkoły wyższe, pracodawców instytucji handlowych, finansowych i innych branży, a także przez polską administrację państwową.

Certyfikaty TELC:

  • zwiększa szanse na zdobycie dobrze płatnej pracy lub ciekawego stażu w Polsce lub w krajach Unii Europejskiej.
  • jest wymagany w wielu firmach zachodnich działających na terenie Polski jako potwierdzenie właściwego poziomu kompetencji językowych.
  • jest powszechnie wymaganym standardem podczas rekrutacji na europejskie uczelnie.
  • stanowi podstawę zaliczenia lektoratu bez konieczności uczęszczania na zajęcia i jest respektowany przez większość uczelni wyższych w Polsce.
  • spełnia wymogi postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej oraz dokumentowania znajomości języka obcego przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.
  • stanowi podstawę do zwolnienia z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego -Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zapraszamy do zdawania egzaminów certyfikatowych w naszym Centrum Egzaminacyjnym.

Prowadzimy także egzaminy certyfikatowe TELC na zlecenie firm szkoleniowych realizujących projekty unijne w ramach Perspektywy 2014-2020 dla potwierdzenia kwalifikacji i kompetencji uczestników szkoleń językowych na poziomach od A1 do B2 z języka angielskiego i niemieckiego w miejscu i terminie wskazanym przez klienta.

Więcej informacji na www.telc.net.pl

Pearson

Certyfikaty PearsonPonadto od 2011 roku Euro-Forum jest centrum egzaminacyjnym Edexcel w zakresie egzaminów PTE General oraz PTE Young Learners. Do tej pory zorganizowaliśmy ponad 600 egzaminów PTE Young Learners na poziomie: Firstwords, Springboard oraz Breakthrough. Są to egzaminy dla dzieci w wieku 6-13 lat sprawdzające głównie umiejętności słuchania, czytania, pisania  i mówienia w języku angielskim. Egzamin odbywa się w przyjaznej formie – myślą przewodnią zadań jest życie rodziny Brown. Egzamin ustny przeprowadzany jest w formie gry planszowej, nagrywany oraz oceniany przez asesorów w Wielkiej Brytanii.

Certyfikaty dla dzieci to doskonałe przygotowanie do późniejszych egzaminów poprzez ćwiczenie skutecznych strategii egzaminacyjnych w tak wczesnym wieku, to również wartościowa informacja zwrotna dla dziecka i rodziców, motywująca do dalszej pracy i budująca wiarę w sukces.

Więcej informacji na www.pearson.pl/pte-yl/

Zapisy kursy językowe