Kursy dla uczniów szkoły podstawowej

Kursy dla uczniów szkoły podstawowej oraz 5 i 6 latków – Język angielski i niemiecki

Kursy dla uczniów szkoły podstawowej

Na kursach dla uczniów szkoły podstawowej oraz dzieci w wieku 5 i 6 lat kładziemy nacisk na rozwój wszystkich sprawności językowych (mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie), szczególnie istotna jest komunikacja w języku obcym. Zajęcia odbywają się w kameralnych grupach 8- osobowych.

Zakres tematyczny kursów obejmuje takie dziedziny, jak dom, rodzina, szkoła, czas wolny, sport, sytuacje życia codziennego i inne. W klasach starszych obok tematów leksykalnych pojawiają się struktury gramatyczne, przy czym program nauczania jest zgodny z podstawą programową MEN oraz tokiem nauczania języka obcego w szkole.

Podczas lekcji wykorzystujemy nowoczesne technologie multimedialne: sale w naszych siedzibach wyposażone są w tablice interaktywne, projektory multimedialne. Nasi lektorzy chętnie korzystają na zajęciach z Internetu, You Tube, a także elektronicznych wersji podręczników kursowych.

Uczniowie klas 1-3 otrzymują bezpłatny dostęp do interaktywnych ćwiczeń online z języka angielskiego w ramach naszej autorskiej Platformy Edukacyjnej

Zależy nam, aby zbudować u Twojego dziecka pozytywne emocje i skojarzenia z nauką języka obcego, a to klucz do sukcesu.

Miejsce prowadzenia zajęć – Lubartów, ul. Powstańców Warszawy 1A

Kursy dla dzieci szkolnych oraz 5 i 6 latków
Ilość godzin w ciągu roku 55 h
Czas trwania kursu Od października do czerwca
Częstotliwość zajęć 2 x tygodniowo
Liczba osób w grupie od 6 do 10
Nieoprocentowane raty
100 zł – zaliczka przed pierwszymi zajęciami
1 rata x 220 zł   7 rat x 190 zł
Cena kursu rocznego (netto)* 1 650 zł

*zgodnie z obowiązującym prawem kursy językowe są zwolnione z podatku VAT

 • przez naszą stronę internetową – formularz zapisu
 • osobiście w siedzibie Euro-Forum przy ul. Powstańców Warszawy 1A
 • telefonicznie pod numerami: 81 855 40 09, 512 032 365

Zapisz się! Wypełnij formularz.


Nasze zalety:

 • Nasze lekcje na kursach dla uczniów to przemyślany i efektywnie wykorzystany czas oparty o zasadę PPP:
  • presentation – poznanie nowych struktur leksykalno-gramatycznych,
  • practice –przećwiczenie ich pod kontrolą nauczyciela, tak aby poczuć się pewnie w ich używaniu,
  • produce – aktywne używanie w mowie i interakcji z innymi nowego materiału. To dla nas najważniejszy i najdłuższy etap lekcji.
 • Utrzymanie stałego zaangażowania dzieci podczas zajęć, odpowiednie moderowanie tempa i metod pracy, a także stała motywacja do nauki.
 • Praca z dziećmi w oparciu o teorię inteligencji wielorakich, bo każdy uczy się inaczej
 • Ciągłe powtarzanie i utrwalanie materiału – dzieci szybko się uczą, ale równie szybko zapominają, dlatego omówiona wiedza jest w ciągłym obiegu.
 • Uczenie języka codziennego, czyli naprawdę potrzebnego – Twoje dziecko chętnie wykorzysta język angielski w czasie zagranicznych wakacji, będzie rozumiało oznaczenia na lotnisku, zapozna się ze swoimi rówieśnikami z innych krajów i dołączy do wspólnej zabawy. A także bez problemu przygotuje się do zajęć szkolnych, pewnie i ze spokojem podejdzie do szkolnych testów, zdobędzie z nami międzynarodowe certyfikaty.
 • Stały kontakt naszych lektorów z Rodzicami poprzez cotygodniowe wiadomości mailowe na temat realizowanego materiału, prac domowych, wydarzeń organizowanych dla dzieci (imprezy, konkursy, festyny), a także szczegółowe semestralne raporty z postępów generowane na podstawie bieżącej oceny ucznia oraz testu semestralnego.